Wonderful review by Kare Eskola in the transmission ”New records” of the Finnish Broascasting Company (YLE)

English translation of Kare Eskola’s review

Pianist Sanna Vaarni convinced me a couple of years ago with her Janáček record, where the late-romantic density was brightened into poetic lines. Now Vaarni continues to collaborate with sound engineer Heikki Savolainen, but the repertoire of the album bearing the title ”Illustrazioni ” contains 20th Century Italian Piano Music”, which is rarely heard in Finland. With his solid experience in Italy, Vaarni finds a red thread in the sounds of the music, which the listener is happy to follow.

Castelnuovo-Tedesco’s short pieces, Malipiero’s Risonanze and Nino Rota’s fifteen preludes reveal that the Italians owe a lot to French impressionism, even if the imagery is not pastel-hued but passionately direct. Vaarni skillfully smoothes and softens the edges as needed, so that the whole remains alive and pleasant, but she maintains the dark-toned, barren effect of Rota’s preludes well. Compared to Rota’s own interpretation, Vaarni takes fewer liberties, but at least I like Vaarni’s colourful, controlled approach.

Dallapiccola’s Quaderno musicale di Annalibera then technically represents dodecaphony, but even in it Vaarni carries impressionistic tones as a red thread, so that even the dreariest interval stacks start to vibrate and sparkle, which is also thanks to Heikki Savolainen’s breathing, natural recording.

Quattro illustrations by Giacinto Scels, which closes the album, is a banging of timbres and characters notated from improvisations. The bass-driven, intense pathos challenges Vaarni’s precise pianism, but the red thread doesn’t disappear – the impressionistic tones just get a strong, visionary expression, and the album ends convincingly.

I am greatly attracted by the fact that Sanna Vaarni is equally at home as a brilliant teacher at the Espoo Music Institute as an interpreter of Italian 20th century piano music. At least she makes unfamiliar piano music open up to me rich and yet coherent. She gets unfamiliar piano music opened for me.

“Illustrazioni – 20th Century Italian Piano Music”, composed by Mario Castelnuovo-Tedesco, Giacinto Scelsi, Gian Francesco Malipiero, Luigi Dallapiccola and Nino Rota. – Sanna Vaarni, piano. (Stradivarius, STR 37214)

Kare Eskola’s ‘New records’ 20.10.2022.

 

Original in finnish

Pianisti Sanna Vaarni vakuutti minut pari vuotta sitten Janacek-levyllään, jossa myöhäisromanttinen tiheys kirkastui runollisiksi linjoiksi. Nyt Vaarni jatkaa yhteistyötä pianoäänittäjä Heikki Savolaisen kanssa, mutta Illustrazioni-otsikkoa kantavan levyn ohjelmistona on 1900-luvun italialaista pianomusiikkia, jota harvoin kuullaan Suomessa. Vankalla Italia-kokemuksellaan Vaarni löytää musiikin soinneista punaisen langan, jota kuulijan on ilo seurata.

Castelnuovo-Tedescon pikkukappaleet, Malipieron Risonanze ja Nino Rotan viisitoista preludia paljastavat, että italialaiset ovat paljossa velkaa ranskalaiselle impressionismille, olkoonkin että kuvallisuus ei ole pastellisävyisen hempeää vaan kiihkeän suoraa. Vaarni tasoittaa ja pehmentää särmiä taitavasti tarpeen mukaan, niin että kokonaisuus pysyy elävänä ja miellyttävänä, mutta esimerkiksi Rotan preludien tummasävyisen, karun tehon hän säilyttää hyvin. Rotan omaan tulkintaan verrattuna Vaarni ottaa vähemmän vapauksia, mutta ainakin itse pidän Vaarnin sävykkäästä, kontrolloidusta otteesta.

Dallapiccolan Quaderno musicale di Annalibera edustaa sitten teknisesti dodekafoniaa, mutta siinäkin Vaarni kuljettaa impressionistisia sointeja punaisena lankana, niin että koleatkin intervallipinot alkavat väreillä ja säihkyä, mistä on kiittäminen myös Heikki Savolaisen hengittävää, luonnollista äänitystä.

Levyn päättävä Giacinto Scelsin Quattro illustrazioni on improvisaatioista notatoitua sointiväri- ja karaktääripaukuttelua. Bassovoittoinen, intensiivinen paatos haastaa Vaarnin tarkan pianismin, mutta punainen lanka ei katoa – impressionistiset soinnit vain saavat väkevän, visionäärisen ilmiasun, ja levy loppuu ryhdikkäästi.

Minua suuresti viehättää, että Sanna Vaarni on yhtä kotonaan Espoon musiikkiopiston loistavana opettajana kuin italialaisen 1900-luvun pianomusiikin tulkkina. Ainakin hän saa tuntemattoman pianomusiikin avautumaan minulle rikkaana ja silti johdonmukaisena. hän saa tuntemattoman pianomusiikin minulle avattua.

“Illustrazioni – 20th Century Italian Piano Music”, säv. Mario Castelnuovo-Tedesco, Giacinto Scelsi, Gian Francesco Malipiero, Luigi Dallapiccola ja Nino Rota. – Sanna Vaarni, piano. (Stradivarius, STR 37214)

Kare Eskolan Uudet levyt 20.10.2022.